หนังสือรับรองคุณภาพ
 
 
งานกฎหมาย
วัตถุประสงค์
สามารถจดทะเบียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา
สามารถปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากคดีความได้อย่างถูกต้อง
  ขอบเขตของการบริการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท              5,000.00 บาท  
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด              3,000.00 บาท  
จดทะเบียนย้ายสถานประกอบการ              3,000.00 บาท  
จดทะเบียนเข้า-ออก              3,000.00 บาท  
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-ดวงตราของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด              3,000.00 บาท  
จดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด,ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ เลิก VAT และ  
ปิดงบเลิก (ไม่รวมค่าสอบบัญชี)           10,000.00 บาท  
ใบอนุญาตทำงาน คนต่างชาติ           25,000.00 บาท  
จดทะเบียนสิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า           20,000.00 บาท  
 
 
Thongtawee accounting and Law Office Co.,Ltd.
834/2 Soi Ratchadaphisek 18, Ratchadaphisek Rd., Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Copyright 2010 www.thongtawee.co.th All rights reserved.